Home / Artykuły / Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Musi je mieć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego liczba aktywnych polis na koniec 2018 roku wynosiła 24,6 mln. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC

Obowiązek posiadania OC wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Umowę musi zawrzeć każdy posiadacz pojazdu. Nie ma znaczenia to, czy pojazd ten jest sprawny czy używany, a także jaki jest jego stan. Skoro jest on zarejestrowany w Polsce, to musi mieć też zakupione ubezpieczenie OC. Przed czym właściwie ono chroni? Przed finansową odpowiedzialnością za szkody, które zostaną spowodowane w ruchu drogowym ubezpieczonym pojazdem. Ważna informacja jest taka, że ubezpieczenie nie dotyczy danego kierowcy, lecz danego pojazdu. Zatem nawet jeśli szkoda zostanie spowodowana przez innego kierowcę niż posiadacz pojazdu, to towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) i tak wypłaci odszkodowanie. Jednak fakt, że z pojazdu korzystają również inni kierowcy, powinien być zgłoszony do zakładu ubezpieczeń na etapie składania wniosku o ubezpieczenie. Co się stanie, jeśli jednak posiadacz pojazdu nie poinformował wcześniej TU, że z samochodu korzystać będzie więcej kierowców? Zakład ubezpieczeń i tak wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale prawdopodobnie dokona rekalkulacji składki i tym samym posiadacz zapłaci więcej za OC. Co istotne, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wyłącznie wypadków. OC działa również w przypadku szkód, do których doszło podczas załadunku i rozładunku pojazdu, wsiadania do niego i wysiadania z niego, a także w czasie zatrzymania, garażowania i postoju. Zatem jeśli np. posiadacz pojazdu zaparkuje na parkingu przy centrum handlowym i wysiadając uderzy drzwiami o inny pojazd, to wówczas taka szkoda również jest objęta ubezpieczeniem OC.

Ważna informacja na temat ubezpieczenia OC jest taka, że jego zakres jest zawsze taki sam i wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Określone są również sumy gwarancyjne, które od 31 grudnia 2018 roku wynoszą:

  • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych,
  • 1,05 mln euro dla szkód majątkowych.

Stanowią one górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za dane zdarzenie – nie jest to maksymalna suma odszkodowania, jaką może otrzymać jeden poszkodowany.

Jak wspomnieliśmy, OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, a zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Dzięki niemu sprawca nie musi sam ponosić kosztu likwidacji wyrządzonej szkody, a poszkodowany otrzymuje stosowne odszkodowanie bez jego dochodzenia od sprawcy np. na drodze sądowej. Niestety, nie wszyscy posiadacze pojazdów wywiązują się z obowiązu posiadania ubezpieczenia OC. W Polsce instytucją, która sprawuje nadzór nad jego dopełnieniem, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który szacuje, że po polskich drogach może jeździć nawet 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Co się dzieje, jeśli taki nieubezpieczony pojazd spowoduje szkodę? Odszkodowanie wypłaca wówczas właśnie UFG, ale następnie fundusz ten będzie się domagać zwrotu tych środków w ramach regresu od nieubezpieczonego sprawcy, co może oznaczać dla niego odpowiedzialność finansową liczoną nawet w milionach złotych – UFG informował, że wielu nieubezpieczonych sprawców spłaca do funduszu tak wysokie regresy.

Co istotne, w Polsce jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wystarczy do tego, aby nieubezpieczony zapłacił karę. UFG nie pojawi się w miejscu zamieszkania posiadacza – około 75 proc. wskazań nieubezpieczonych pochodzi z ustaleń własnych funduszu, bez bezpośredniego kontaktu z nieubezpieczonym. Ile wynosi taka kara? W 2019 roku przerwa w OC do 3 dni wiąże się w przypadku pojazdu osobowego z karą w wysokości 900 zł, ale już powyżej 14 dni to aż 4500 zł. Wysokość kar zmienia się z roku na rok – uzależniona jest od czasu przerwy w OC, minimalnego wynagrodzenia w danym roku oraz rodzaju pojazdu.

Źródło: art. sponsorowany

AUTOR: Paweł Krupka

Fan sportów motorowych każdego rodzaju - w szczególności Formuły 1, poprzez wyścigi motocyklowe, rajdy samochodowe, a na żużlu kończąc. Na portalu MOTOGP.PL regularnie od 2009 roku.

Komentarze: 1

  1. Jeśli ktoś byłby zainteresowany ubezpieczeniem OC ppm lub innego rodzaju ubezpieczeniem, proszę o info na mail: [email protected] . W portfelu wiele towarzystw ubezpieczeniowych, także każdy znajdzie coś dla siebie ;)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką *

*

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
160 zapytań w 1,275 sek